Annonce
Fredag er forsvarsminister Trine Bramsen (S) indkaldt til et samråd om PFAS-forureninger på statens arealer. Her vil flere af Folketingets forsvarsordførere have forsvarsministeren til at redegøre for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses handlinger. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)
Danmark

Forsvaret vil bruge fire år på test, mens giften spreder sig: - Det er at gøre grin med befolkningen

Imens forureningerne med PFAS-giftstoffer fortsætter med at sprede sig til grundvandet på de militære flyvestationer, vil Forsvarsministeriet bruge de næste fire år på at teste metoder til at afværge forureningerne. Det på trods af at der ifølge eksperter allerede er effektive og gennemtestede metoder, som det norske forsvar har brugt til at rense sine forureninger op i årevis.

Forurening: "Jo hurtigere, der gribes ind over for en forurening, jo færre og mindre tiltag vil være nødvendige".

Sådan konkluderede Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sidste år i en for-analyse af, hvad Forsvarsministeriet skal gøre ved de store forureninger med giftige PFAS-stoffer på Forsvarsministeriets arealer.

Alligevel er der indtil videre alene afsat 1-2 millioner kroner til et pilotprojekt, der over de næste fire år skal teste metoder til at afværge forureningerne. Det viser dokumenter, som Radio4 og Avisen Danmark har fået aktindsigt i.

Det er at gøre grin med befolkningen. Der findes allerede detaljerede erfaringer fra andre lande. Specielt Norge, men også Australien.

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet og adjungeret professor ved Harvard University.

Pilotprojektet er det eneste planlagte afværgetiltag i Forsvarsministeriet Grønne Handleplan fra 2021-2025, og det møder kritik fra eksperter. De påpeger, at der allerede er effektive og gennemtestede metoder til både at bremse spredningen af forureningerne og oprense dem.

- Det er at gøre grin med befolkningen. Der findes allerede detaljerede erfaringer fra andre lande. Specielt Norge, men også Australien, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet og adjungeret professor ved Harvard University.

Bjarne W. Strobel, sektionsleder og lektor i miljøkemi på Københavns Universitet, er også uforstående overfor, at Forsvarsministeriet vil bruge fire år på at teste metoder, når der allerede findes en lang række velkendte og effektive metoder.

- En lille del af løsningen er altid at optimere sine metoder, men det ændrer jo ikke ved, at man skal bruge de kendte metoder til at tage det helt store slæb med at få fjernet eller stoppet spredningen her og nu, siger Bjarne W. Strobel.

Forureningerne ved landets flyvestationer er et oplagt sted at afværge forureningerne allerede nu, mener eksperterne.

En tikkende bombe

Som Avisen Danmark og Radio4 tidligere har fortalt, begyndte den norske pendant til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsbygg, allerede at rense sine PFAS-forureninger op i 2012. I 2018 og frem tog det for alvor fart, fordi styrelsen fik fjernet flere tusinde tons forurenet jord fra flere flyvestationer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail til Avisen Danmark og Radio4, at pilotprojektet til 1-2 millioner om at teste afværgemetoder er en “reel afværgeforanstaltning”. Til sammenligning vurderer norske Forsvarsbygg, at de har brugt 37 millioner danske kroner alene på oprensningen af en enkelt flyvestation i Rygge.

Det har resulteret i, at mellem 70-80 procent af PFAS-stofferne er blevet fjernet ved at deponere jord, mens op mod 90 procent af PFAS-stofferne blev renset væk ved at oppumpe grundvand og rense med aktivt kul.

- At Forsvaret går meget forsigtigt i gang med et pilotprojekt om metoder, kan man se på med milde øjne, hvis det var i en anden sammenhæng. Men her har vi en tikkende bombe, som spreder sig for hver dag, der går. Det er uansvarligt at vente fire år, siger professor Philippe Grandjean.

Bjarne W.Strobel vurderer også, at den danske tilgang er “uambitiøs”.

- De venter på den gyldne løsning, der kan klare det hele nemt og billigt. Problemet er bare, at forureningen spreder sig og bliver meget større i mellemtiden, siger han.

Norske Forsvarsbygg skriver i et svar til Avisen Danmark og Radio4, at de ved at fjerne det meste af forureningen stærkt reducerer den mængde giftstoffer, som siver ned til jord, grundvand og natur.

Hvad er PFAS/PFOS?

  • PFAS er en samlebetegnelse for fluorstoffer. Det sundhedsskadelige fluorstof PFOS hører blandt andet til denne gruppe. Det fandtes tidligere i blandt andet skum til brandslukning.
  • Forskning fra EU og USA peger på, at høje værdier af PFAS kan øge risikoen for forhøjet kolesteroltal, påvirkning i leveren, forhøjet blodtryk og stofskiftesygdomme samt påvirkning af immunsystemet med nedsat effekt af vacciner hos børn.
  • Ved graviditet kan høje værdier af PFAS medføre let nedsat fødselsvægt samt let øget risiko for forhøjet blodtryk og svangerskabsforgiftning.
  • Flere studier har desuden vist sammenhæng mellem høje PFOS-værdier og en øget forekomst af nyrekræft og testikelkræft.
  • PFOS er ligesom mange af de andre PFAS-stoffer meget svært at nedbryde. Det har været forbudt at bruge PFOS i brandskum siden 2011.

Ingen yderligere tiltag planlagt

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skriver til de to medier, at nye risikovurderinger, erfaringer eller teknologier vil afgøre, om der iværksættes yderligere tiltag udover pilotprojektet.

Udfordringen ved at gøre som i Norge er ifølge Ejendomsstyrelsen, at en oprensning af forurenet jord vil kræve, at man bortgraver store mængder jord og anbringer det i deponi. Ejendomsstyrelsen skriver, at den ikke er bekendt med, at der er givet tilladelse til deponi af PFAS-holdig jord nogle steder i Danmark “i den skala, der umiddelbart forventes nødvendigt”.

Ejendomsstyrelsen oplyser ikke, om den har undersøgt, hvor store mængder PFAS-forurenet jord, der kan deponeres i Danmark.

Ejendomsstyrelsen siger om rensning af grundvandet, at “man først nu er ved at nærme sig metoder, der ikke skaber andre problemer end dem, de løser”. Hvilke problemer, styrelsen henviser til, oplyser den ikke.

Ejendomsstyrelsen har selv tidligere vurderet, at oppumpning og rensning af forurenet grundvand er “effektivt”, men “omkostningstungt”.

Vi er allerede bagud

Ifølge eksperterne er der god grund til at begynde at rense op på flyvestationerne, hvor der er målt PFAS-værdier i grundvandet, der ligger 100 til 1000 gange over grænseværdien. Forureningerne truer ifølge Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse grundvandsressourcen, overfladevand og internationalt naturbeskyttede områder.

Flyvestation Skrydstrup ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Flyvestation Karup ligger i et område med drikkevandsinteresser, og Flyvestation Aalborg grænser op til et område med drikkevandsinteresser. Derfor er grundvandsforureningerne særlig problematiske, vurderer professor Philippe Grandjean.

- Grundvandet har vi kun til låns. Vi har en forpligtigelse til at videregive grundvandet til den næste generation, så de også kan få sikkert og velegnet grundvand til landets vandforsyninger.

Han påpeger, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ved at lade forureningerne brede sig også risikerer, at der sker forurening af nærliggende landbrug, kystliggende områder, fiskeri og muslingeopdræt.

- Det er Forsvaret simpelthen nødt til at sætte en stopper for så hurtigt som muligt. Vi er allerede bagud, siger Philippe Grandjean.

Forsvarsministeriet har et forklaringsproblem

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skriver også i for-analysen, at hvis “Forsvarsministeriet ikke håndterer en potentiel trussel mod drikkevandskvaliteten troværdigt, så kan dette føre til negativ omtale i medierne og politisk pres".

Hverken Bjarne W.Strobel eller Philippe Grandjean vurderer, at Forsvarsministeriet har håndteret en trussel mod drikkevandskvaliteten troværdigt. Ifølge Bjarne W. Strobel ville det have været troværdigt, hvis Ejendomsstyrelsen havde handlet, da styrelsen i første omgang blev opmærksom på, at flourstofferne havde nået grundvandet.

Philippe Grandjean vurderer, at Forsvarsministeriet har et“forklaringsproblem”.

- Det bliver kun større, hvis Forsvaret heller ikke gør noget ved det de næste fire år andet end et pilotprojekt om metoder. Som læge, der undersøger de skadelige effekter af de her stoffer, må jeg sige, at der skal mere til. Det her skal prioriteres højt, siger han.

Philippe Grandjean anerkender, at der skal prioriteres politisk, fordi PFAS-forureningerne ikke er de eneste forureninger i Danmark. Men han siger også:

- De her stoffer er meget giftige og nedbrydes ikke. De kan ikke umiddelbart sammenlignes med pesticider og opløsningsmidler, der nedbrydes meget hurtigere. Vi ved, at stofferne siver mod grundvandet og ødelægger en ressource, vi anser som uhyre kostbar. Derfor er vi nødt til at tage det her alvorligt. Selvfølgelig skal der prioriteres hvor, der skal sættes ind. Men fordi vi allerede ved, at PFAS-stofferne er nået ned til grundvandet, har vi altså et akut problem.

Minister i samråd

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er afsender på Forsvarsministeriets Grønne Handleplan, men ønsker heller ikke at stille op til interview med Avisen Danmark og Radio4. I stedet har hun sendt et skriftligt svar, som ikke besvarer mediernes spørgsmål. Til spørgsmålet om, at der ifølge eksperterne allerede findes effektive metoder, som i Norge har været brugt i årevis, henviser ministeren til Miljøstyrelsen, som tidligere har udtalt, at der kun "er begrænsede erfaringer med oprensning af forurening med PFAS i Danmark, og dermed også kun begrænsede erfaringer med tidshorisonten for en sådan oprensning".

Forsvarsministeren svarer altså ikke på spørgsmålet om, hvorfor Danmark ikke kan bruge metoder, som er afprøvede i andre lande, eller hvorfor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses egen vurdering af, at en tidlig indsats både vil være billigere, mindre besværlig og samtidig kan forhindre lukninger af drikkevandsboringer, ikke har ført til, at der er blevet igangsat oprensninger.

Fredag klokken 11.30 er forsvarsminister Trine Bramsen (S) indkaldt til et samråd om PFAS-forurening på statens arealer. Her vil flere af Folketingets forsvarsordførere have forsvarsministeren til at redegøre for, hvorfor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke har forsøgt at stoppe forureningerne i at sprede sig.

https://spoerg.avisendanmark.dk/
Forsiden netop nu
Danmark

Sygehuse indhenter tidligst pukkel om et år: - Vi står i en meget alvorlig situation

Danmark

DF'er langer ud efter partidronning: Pia blander sig for meget

Erhverv

Ordning med lønkompensation bliver forlænget i to uger

Podcasts

Lyt: Afgørelsens time for DF: Hvem vinder?

Indland

Smittetal runder for første gang 40.000 over et døgn

Indland

Østrig lemper rejseregler: Danskere med tre stik slipper for test

Danmark

Anjas operation er blevet udskudt to gange: - Man skal omstille sig til det hver gang

Ventetider: Anja Kulby Rick fra Sønderborg er en af de tusindvis af danskere, der har fået udskudt en operation som følge af belastning på sygehusene fra coronavirus og sygeplejestrejke. To gange endda.

Danmark

- Vi står jo tilbage med en masse spørgsmål: Borgere skal smide kilovis af kød ud, men det har ikke været farligt at spise det, siger myndighederne

Seden: Harmløst eller potentielt alvorligt?

Udland For abonnenter

Vestens ledere advarer om høj pris for russisk angreb på Ukraine

Det bliver dyrt, hvis Rusland går ind i Ukraine militært.

Danmark

Dall: Derfor er spionsag katastrofal for regeringen

Danmark

Tæt på dødt løb i DF's folketingsgruppe: Henriksen får ny støtte

Danmark

overblikket her: DF's folketingsgruppe er splittet i formandsstrid

Danmark

Alle blå partier vil afskaffe kravet om mundbind

Indland

Regeringen kommer med plan for restriktionerne på onsdag

Erhverv For abonnenter

Utallige landbrugsejendomme ramt af indbrud: To tyverier af kostbart udstyr har kostet maskinstation 1,7 millioner kroner

Kultur For abonnenter

Ralph Fiennes imponerer i 'The King's Man': Overvældende, overrumplende og næsten perfekt

Debat

Kronik: Energi fra sol og vind - der er intet alternativ til grøn omstilling