Annonce
Danmark

Debat: Grethe kan ikke sige nej til genoplivning

Debat: Langt de fleste af os ønsker at dø af alderdom eller pludseligt (i alt 85 pct.), og altså uden at nogen forsøger at genoplive os. Det viste en undersøgelse i 2013 om danskernes ønsker for den sidste del af livet fra REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Men for mange svækkede ældre, er det ikke længere en mulighed.

Hvis man som 86-årige Grethe ikke lider af en specifik sygdom som fx cancer eller KOL, så kan man ikke længere sige nej til genoplivning. Den ret blev fjernet, da den ny ’Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg’ blev revideret og trådte i kraft d. 1. november 2019.

Formålet med revisionen var at skabe klarhed og overskuelighed, så sundhedspersoner ikke var i tvivl om retningslinjerne. Og på en række punkter er det også en langt bedre vejledning end den tidligere. Men når det gælder spørgsmålet om svækkede ældres ret til at sige nej til genoplivning, blev mulighederne betydeligt forringet. Alderdomssvækkelse er ikke længere i sig selv nok til at fravælge genoplivning. Og nu er der gået et helt år.

Grethe er en af dem. Hun kan godt mærke, at årene har slidt på helbredet. Hun har ofte smerter, er træt og svækket. Ægtefællen og gode venner er faldet bort, og hun føler sig mæt af dage. Grethe tænker tit på døden. Hun håber, at hun får lov at sove stille ind eller bare pludselig falder om.

Men som lovgivningen er nu, skal Grethe håbe på, at nogen ikke finder hende i tide, for så er personalet forpligtet til at forsøge at genoplive hende. Også selvom de synes, at det vil være forkert. Også selvom de ældste, der overlever et genoplivningsforsøg, ofte vil være endnu mere svækkede. Det er helt uacceptabelt.


Revidér Sundhedsloven, så alderdomssvækkelse utvetydigt bliver en gyldig grund til at fravælge genoplivning.


Det er et grundprincip i Sundhedslovens §15, at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Når det gælder hjertestop, er beslutningen nødt til at være taget i forvejen.

Mange tror, at et behandlingstestamente kan løse problemet. Men testamentet træder først i kraft, når personen er varigt inhabil - og det hjælper altså ikke i en akut situation, hvor man falder om eller findes død.

Men der er en enkel løsning på problemet: Revidér Sundhedsloven, så alderdomssvækkelse utvetydigt bliver en gyldig grund til at fravælge genoplivning.

Så kære sundheds- og ældreminister: Grethe og mange andre ældre venter på at få svar på spørgsmålet: Bliver jeg genoplivet mod min vilje, hvis jeg falder om med et hjertestop?

Hun har krav på politisk handling.