Annonce
Debat

Løftebrud - hvad kan vi regne med efter TDC, Ørsted og TV2

Hvor længe endnu vil vi finde os i det? Og hvorfor?

De samme to spørgsmål stiller jeg til Folketinget.

Jeg taler om Folketingsbeslutninger, bevidste, ubevidste eller bare smuttere, når politikerne beslutter sig for eller bare lover, at statslige virksomheder og institutioner skal fordeles bedre i Danmark, så alle danskere oplever, at staten Danmark også vedkommer dem.

Folketinget har besluttet, at Tele Danmark, nu TDC, skal have hovedsæde i Aarhus. I dag ligger den på Sydhavnen i København.

Folketinget har besluttet, at DONG, nu Ørsted, skal have hovedkvarter i Skærbæk. Prøv at spørge medarbejderne dér, hvor mange direktionsmedlemmer der har deres daglige gang i Skærbæk. Til gengæld er de stort set hver dag til stede på det reelle hovedkvarter i Virum i Københavns udkant.

Folketinget har besluttet, at TV2 skal placeres i Odense for at sikre en nyhedsdækning af Danmark med et andet udgangspunkt end fra København. Har størstedelen af nyhedsjournalisterne så deres daglige gang på Kvægtorvet i Odense? Nej, de fleste arbejder nu på TV2 og TV2 News på Sydhavnen i København.

Det er jo en reel skandale. Men ingen gør noget ved det.

Så var det jo godt, at den tidligere regering med opbakning fra blandt andet Socialdemokratiet indflyttede 8.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til andre steder i Danmark. Indflytningen er i gang og går godt. I modsætning til hovedstadspressens mange negative historier viser realiteterne, at der er masser af kvalificerede ansøgere til stillingerne overalt i Danmark, og en række af institutionerne er allerede mere effektive, end de var i København.

Men så var der også lige den der med, at politikerne jo lovede, at nye statslige arbejdspladser som udgangspunkt skal oprettes udenfor hovedstadsområdet. Tja, det går – lige som med TDC, Ørsted og TV2 – ikke særlig godt.

Seneste eksempel er en ny Hjemsendelsesstyrelse, som placeres i Birkerød nord for København, den kommende store statsstøttede brintfabrik i hovedstaden, og hvor mon man vælger at placere den nye Pandemistyrelse? Skal politikerne holde deres løfte til danskerne, skal den naturligvis placeres uden for hovedstadsområdet. Mon det sker?

Kim Ruberg