Annonce
Danmark

Kære SMV’er - overvej at ansætte en akademiker

Lad det være sagt med det samme: Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er helt afgørende for økonomisk vækst, innovation og jobskabelse herhjemme. Ikke mindst i Region Syddanmark. Vi har meget at takke SMV’erne for – og det er næppe skudt helt forbi at kalde dem for ”regionens økonomiske vækstmotor”.

Men for mange SMV’er kunne denne vækstrejse og konkurrencekraft faktisk nå nye højder, hvis virksomhederne valgte at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Det tyder adskillige analyser på.

I en nylig undersøgelse, udarbejdet af Tænketanken DEA, vurderer de virksomheder, der i løbet af de sidste fem år har haft akademikere ansat således, at akademikerne over en bred kam skaber stor værdi. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er overliggeren, vurderes værdiskabelsen til at være 7,7.

Jens Ringsmose

Læg dertil, at når man første gang ansætter en akademiker, så vokser sandsynligheden for, at man ansætter en eller flere akademikere meget betydeligt. Når man først én gang har prøvet en akademiker, så tyder noget på, at man gerne vil have mere. Tre år efter ansættelsen af den første akademiker har hele 37 procent af virksomhederne således fået flere akademikere med på holdet, 44 procent har det samme antal, mens kun 18 procent har færre eller ingen. Hele 40 procent af de adspurgte SMV’er angiver, at akademikerne bidrager til øget vækst.

Signalet fra kommuner og A-kasser er imidlertid, at mange SMV’er i vores region er særdeles tilbageholdende, når det gælder om at ansætte akademikere. Ifølge bemeldte analyse fra Tænketanken DEA er der på landsplan 55.000 SMV’er, der ikke har akademikere på lønningslisten. Og en del tyder altså på, at mange af disse går glip af væsentlige forretnings- og vækstmuligheder.

En del af forklaringen på SMV’ernes tilbageholdenhed, når det gælder ansættelse af akademikere, er måske, at man mangler viden om, hvilke kompetencer akademikerne har. Og måske kunne vi også på universiteterne gøre mere for – og være bedre til – at sætte spot på det store potentiale, der kan forløses, uanset om det gælder administrative opgaver, strategi og ledelse, forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring eller specialistopgaver inden for f.eks. it og produktudvikling.

Som universitet er vi i hvert fald klar til at tage ansvaret på os, og vi vil gøre vores til, at det uudnyttede vækstpotentiale kan komme mere i spil. Til gavn for SMV’er og til gavn for samfundet.


Som universitet er vi i hvert fald klar til at tage ansvaret på os, og vi vil gøre vores til, at det uudnyttede vækstpotentiale kan komme mere i spil. Til gavn for SMV’er og til gavn for samfundet.


På SDU er vi allerede godt i gang. Vi arbejder hårdt og målrettet på at styrke de studerendes employabilitet, og vi gør alt, hvad vi kan for, at de er godt klædt på til arbejdsmarkedet efter studierne. Siden 2014 har vi undervist studerende på mere end 40 uddannelser på tværs af SDU i faget Career Management Skills, som har til formål at forberede dem på karrieren og sikre en god og gnidningsløs overgang fra studie til job. Alene i år deltager omkring 1.000 studerende i forløbet, hvor de blandt andet får mulighed for at omsætte deres faglige og personlige kompetencer til en arbejdsmarkedskontekst. Derudover udbyder vi en række kurser og fag, der beskæftiger sig med entreprenørskab og innovation, så de studerende udvikler et innovativt mindset og opnår en større forretningsforståelse og viden om at drive virksomhed.

Takket være et langvarigt og godt samarbejde med erhvervsaktører og virksomheder i og uden for regionen, er der en tæt kobling mellem SDU’s forsknings- og undervisningsaktiviteter og praksis. Vi er også altid interesseret i at indgå i dialog om, hvorvidt der er områder, hvor vi kan gøre mere eller noget andet, end vi gør i dag. Så vi ved fælles indsats får skabt det rette match til gavn for alle parter.

Min appel til SMV-ejerne er, at I skulle tage at prøve en akademiker! Bare en lille smule. Mit postulat er, at det vil ruste jeres virksomhed bedre til fremtiden, skabe vækst og styrke jeres konkurrenceevne.