Annonce
Danmark

Hele uddannelser ønskes decentralt

Debat: Igennem en del år har mange haft en stærk fornemmelse af, at decentrale studiepladser er meget afgørende for fastholdelse af dimittenderne efter endt uddannelse.

Nu har dekan Jens Ringsmose fra Syddansk Universitet fremlagt et studie, der viser, at bosætning efter uddannelsen i høj grad knytter sig til hvor uddannelsen er blevet færdiggjort. For nogle uddannelsers vedkommende valgte langt over halvdelen af dem, der havde færdiggjort deres eksamen på den lokale campus, at bosætte sig i området efterfølgende.

Resultaterne blev blandt andet fremlagt i avisen Danmark søndag den 14. marts.


Heldigvis er der mange hele uddannelsesforløb at gennemgå på lokale campusser, men dette bør udbygges og udvikles i hele landet.


Denne klarlæggelse af facts bør naturligvis tilskynde beslutningstagere og politikere i lokalområdet til at bede om, at kandidater uddannes i fuldt omfang på den lokale campus.

Det er ikke nok, at en HA tages lokalt og overbygningen cand.merc. senere gennemføres centralt, eller at en ingeniøruddannelse tages lokalt og overbygningen til civilingeniøruddannelsen færdiggøres centralt. Det er ikke det, der i tilstrækkeligt omfang giver vækst og udvikling i lokalområderne.

Heldigvis er der mange hele uddannelsesforløb at gennemgå på lokale campusser, men dette bør udbygges og udvikles i hele landet.

Jeg har helt forståelsen for at en sådan ønsket lokal udvikling med flere hele uddannelsesforløb vil skabe en økonomisk udfordring for universiteterne, ligesom kritisk masse vedrørende holdstørrelser kan have en betydning.

En modsat løsning kunne være at den brede, almene uddannelse i større udstrækning kunne foregå centralt på det ”store universitet”, og overbygning og færdiggørelse af uddannelsen kunne foregå lokalt, men det vil nok rejse et ramaskrig fra universiteterne og andre højere læreanstalters ledelse med de udfordringer dette måtte afstedkomme.

Det er dejligt, at der landspolitisk er fokus på forholdet bredt i Folketinget. Naturligvis skal der penge med til universiteterne, hvis vi skal opleve den beskrevne ønskede udvikling lokalt, men disse penge tjener samfundet ind på længere sigt i kraft af større vækst og udvikling i HELE Danmark og ikke blot centreret om de største byer.

Så ønsket er, at flere hele uddannelser placeres decentralt. Hvis man fra de politiske partiers side virkelig mener noget med at skabe vækst og udvikling uden for de største byer i Danmark, bør kræfterne lægges i bestræbelserne på at få hele uddannelser bragt ud i de mindre campusser uanset omkostningerne.