Annonce
Det passede ikke, at Bali var sikkert. Bali er den hårdest ramte region i Indonesien, og gaderne ligger øde hen. Foto: Danmarks ambassade
Danmark

Hårdt ramt: Bali forsøger at rejse sig fra epidemiens skygge

Da pandemien ramte, forsøgte man længe at forklare, at Bali på mystisk vis var sikkert. Men det passede ikke. Bali er til dato den eneste region i Indonesien, der har haft danske Covid-indlæggelser. I dag er fokus på genåbning - måske til august

Turisme: Det er på mange måder en anderledes oplevelse nu end før, coronaen ramte, at være på Bali - et ferieparadis for hele den østlige halvkugle. Normalt fyldt op mede både vestlige turister, australiere, kinesere og andre. Nu er der næsten tomt. Langt de fleste restauranter og butikker er lukket. Omtrent halvdelen af hotellerne fungerer, men for lavt blus.

Ca. 60 procent af Balis økonomi kommer fra turisme. Derfor er Bali også den nok hårdest ramte provins i Indonesien - de mere industritunge har haft fortsat vækst, mens Balis økonomi er faldet med mere end 10 pct. sidste år.

Da pandemien ramte søgte man længe - for længe - at forklare, at Bali på mystisk vis var sikkert. Det passede ikke: Bali er til dato den eneste region i Indonesien, der har haft danske Covid-indlæggelser. I dag er fokus på genåbning. Mange datoer florerer - en af dem er Indonesiens uafhængighedsdag den 17. august.

Tiltagene er mange - for eksempel prioriteres ”frontlinje”-arbejdere over hele Indonesien i vaccineudrulningens nuværende fase 2. Det omfatter også alle ansatte på hoteller og restauranter. De kommer før de ældre. Samtidig opereres med tre mindre zoner på Bali, som man vil forsøge at lukke af for resten af Indonesien for dermed at skabe sikre bobler, hvor alle skal have vaccinepas og negativtest.

Strandene, der normalt er fyldt med turister, også danskere, ligger øde hen. Fremover vil Bali forsøge at tiltrække mere kræsne oplevelsesrejsende. Foto: Danmarks ambassade

Samtidig forsøger man at tilpasse produktet, og idérigdommen er stor: Først og fremmest ønsker man at tiltrække andre kunder. Mindre masseturisme, mere kræsne oplevelsesrejsende. Man vil også omlægge fra turisme til produktion og landbrug, der er mindre udsat for svingninger.

Man søger selvfølgelig også at tiltrække flere hjemlige turister. Med en hastigt voksende middelklasse i de mange storbyer på især hovedøen Java , der i sig selv har næsten 150 mio. indbyggere på et areal svarende til Storbritannien, er der masser af potentiale. Det gælder dog mest i andre dele af Indonesien, hvor lokale turister i vidt omfang har opvejet fraværet af internationale turister.

Bali er her lidt en anden historie på grund af  mængden af internationale hoteller, der står tomme, og fordi Bali i særlig grad er målrettet vestlige turister og har lidt en særstatus internt, som en hinduisk enklave i det primært muslimske Indonesien.

Under Covid har naturen fået mere plads. Der er kommet flere fisk i havene. De mange snorkle- og dykkerområder vender tilbage til en lidt mere naturlig balance. Man forsøger at udnytte pusterummet til at bekæmpe plastikaffald. Det giver blod på tanden for at holde fast i denne positive udvikling. Det støttes fra dansk side - ikke kun gennem private initiativer som for eksempel ”restplastik bikinier”, som vist i Løvens hule, men også fra ambassaden, hvor vi rådgiver om en mere cirkulær økonomi og har etableret et særligt samarbejde om integreret affaldshåndtering med Lombok, naboøen til Bali.

Desuden søger man at vende traditionen for udgående ”hospitalsturisme”. Under Covid oplevede de mere velstillede indonesere pludselig ikke længere at kunne rejse. Det satte en brat stopper for alle dem, der på fast plan har søgt hospitals- og lægebehandling i særligt Singapore og Malaysia. Faktisk var Indonesien før Covid verdens største leverandør af udgående medico-turisme - op mod 1 million mennesker om året.

Trods Covid opleves det derfor mange steder, at kvaliteten af det lokale sygehusvæsen - særligt de mange private sygehuse - er gået op. Simpelthen som svar på forventningerne fra en middelklasse, der ikke længere kan rejse ud for at få deres behandlinger.

Det vil man gerne holde fast i, og man søger endda på sigt at opbygge indgående medico-turisme for alt fra tandlæger, til plastikkirurgi og andre ambulante behandlinger. Bali er udset som et af tre centre herfor.

Desuden er der igangsat massive investeringer i nye sygehuse og sundhedscentre over hele landet. Alt dette forudsætter selvfølgelig, at der åbnes for indgående rejser. Tidshorisonten herfor er endnu helt uklar. Indonesien søger at forhandle transitruter med udvalgte lande - startende med Singapore, Kina, Forenede Arabiske Emirater og Indien.

Australien har meldt ud, at det ikke bliver i år. Og for Europa kræver det, at Indonesien sættes på den såkaldte positivliste, der gør det muligt for medlemslandene at åbne for ikke-essentielle rejser.

De seneste målinger tyder på at Indonesien fortsat er et godt stykke fra den flokimmunitet, man har set i Indien. Tilsvarende har både de officielle smitte- og dødstal været et stykke under, hvad man ellers kunne forvente at et land på Indonesiens størrelse (hhv. 1,4 mio. smittede og 40,000 døde) - selv hvis man antager et mørketal på 3-5 gange de officielle tal.


Ca. 60 procent af Balis økonomi kommer fra turisme. Derfor er Bali også den nok hårdest ramte provins i Indonesien - de mere industritunge har haft fortsat vækst, mens Balis økonomi er faldet med mere end 10 pct. sidste år.


Dermed bliver vaccine-udrulningen af afgørende betydning. Det er på trods af, at der primært har været mindre restriktive nedlukninger, hvor restaurant og byliv eksempelvis kun har været lukket helt ned i en kort periode. Den relativt lempelige tilgang til restriktioner afspejler, at økonomien er af langt større bekymring end corona - også i lyset af mange andre sygdomme.

For eksempel døde væsentligt flere af tuberkulose end Covid, selv da pandeminen var på sit højeste. Alligevel synes smitten at løbe en smule langsommere her - nok til dels som kombination af en yngre befolkning, varmen og mere udeliv og måske også en større nærhed til den vilde natur.

På den måde havde de balinesiske myndigheder måske alligevel en flig af en pointe i at hævde, at risikoen er relativt lav på Bali, særligt så længe man holder sig til strandene - uanset at de også har været hårdt ramt og fortsat kæmper med coronaen i alle dens afskygninger.