Annonce
Læserbrev

Genslyng åerne

Debat: Et forarmet landskab ser vi mange steder. Det er et landskab, hvor bække og åer løber igennem som kanaler.

Tidligere tiders udretning af økonomiske grunde giver os store problemer i dag. Vandgennemstrømning i en kanal betyder udvaskning af kvælstof fra markerne. Det medfører algeopblomstring, iltsvind og fiskedød i vore fjorde og havmiljø.

Genslyngning af åerne betyder tilbagevenden til et sundere miljø – bedre for fisk, fugle og insekter. Ligeledes vil en sundere planteflora indfinde sig i og ved åbredderne.

Miljøstyrelsen har netop nu en udbudsrunde, hvor landbruget har mulighed for at søge midler til genslyngning af åer, der går gennem deres jorder.


Genslyngning af åerne betyder tilbagevenden til et sundere miljø – bedre for fisk, fugle og insekter.


”Vandløbsrestaurering er afgørende for, at fisk, smådyr og planter har det godt og, at vandløbene lever op til miljømålene i vandplanerne," siger Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Ansøgningsfristen er 1. juli – kom nu i gang!

Danmark

Lyt til podcasten 'Danmark fortæller': Demensramte Frank vil skåne familien for sin sygdom - Min kone skal beholde sin nye kæreste 9:9