Annonce
Danmark

FAKTA: Her er hovedpunkterne i aftale om grønne biler

Ambitionen er én million grønne biler i 2030. Men der afsættes kun midler til 775.000 elbiler i ny aftale.

Regeringen har fredag eftermiddag indgået en aftale med støttepartierne, De Radikale, SF og Enhedslisten, om at få flere grønne biler på vejene i 2030.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* 775.000 grønne biler i 2030.

Aftalen afsætter finansiering, der skal sikre, at der kører 775.000 grønne biler på vejene i Danmark i 2030. I aftalen er der dog en "ambition" om, at det tal skal øges til én million grønne biler i 2030. Her håber partierne, at den teknologiske udvikling kan hjælpe, uden at det koster noget for staten.

* Arbejde for stop for salg af nye fossile biler senest i 2030.

Det er i dag ikke muligt i henhold til gældende EU-ret at indføre et forbud mod salg af nye diesel- og benzinbiler i Danmark. Aftalen betyder, at regeringen skal arbejde for, at der på EU-niveau indføres mulighed for et forbud, samt mulighed for ambitiøse CO2-krav for biler og varevogne i EU.

* Omlægning af afgifter for person- og varebiler.

Aftalen omlægger bilafgifterne, så det bliver dyrere at have en benzin- eller dieselbil, mens det skal være billigere at købe en grøn bil.

- Der sker en mindre justering af registreringsafgiften, så det er bilens værdi og CO2-udledning, der bestemmer, hvor stor afgiften skal være.

- Derudover stiger udligningsafgiften for dieselbiler fra 2021 med 300 kroner i gennemsnit. Der er tale om en stigning på 21 procent.

- Også ejerafgiften stiger over en årrække. Fra 2022 til 2026 stiger den årligt mellem tre og ti procent.

Ejer- og udligningsafgiften laves om, så den tilpasses efter, hvor mange gram CO2, bilen udleder per kilometer, og ikke hvor langt bilerne kører på en liter benzin eller diesel.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) vil det i 2025 koste 175 kroner ekstra halvårligt at fastholde en benzin- eller dieselbil.

* Lav elafgift til opladning af biler.

Som en del af aftalen vil særordningen med lav elafgift til opladning på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler forlænges til og med 2030.

* Kilometerbaserede afgifter for lastbiler.

Med aftalen pålægges danske og udenlandske lastbiler en kilometerbaseret og CO2-differentieret afgift.

* Forsøg med road pricing.

Regeringens støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, vil gerne indføre et system, hvor bilister betaler for at køre på vejene. I aftalen afsættes der midler til et udviklingsforsøg med road pricing for personbiler. Hvis forsøget går godt, og flertallet blandt de røde partier består, så kan det måske på sigt føre til road pricing i Danmark.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/