Annonce
Illustration: Gert Ejton
Danmark

DI og Dansk Metal: Vi har brug for en ambitiøs plan for dansk infrastruktur

Det er enormt vigtigt for virksomhederne og deres medarbejdere, at det er let at komme fra A til B. Uanset om man vil køre i bil, med offentlig transport eller tager cyklen på arbejde. Transporttiden har stor indflydelse på, hvor man søger arbejde, og om man er villig til at skifte job. Derfor er det også vigtigt for udviklingen af dansk økonomi. En høj mobilitet gør det lettere at skabe et match mellem virksomheder og medarbejdere med de rette kompetencer.

Vejdirektoratets seneste opgørelse viser, at vi i 2018 samlet spildte 360.000 timer i trafikken hver eneste dag. Også i den kollektive trafik er trængsel en udfordring. Passagerpulsen har for eksempel regnet ud, at forsinkelser og aflysninger i togtrafikken kostede samfundet ca. 2,5 mia. kr. i 2017.

Vi ved, at en velfungerende infrastruktur er med til at tiltrække investeringer og nye job til Danmark. Den globale konkurrence betyder, at kravene til virksomhedernes produkter og medarbejdernes kompetencer bliver stadig mere specialiserede. Og det kan være svært for virksomhederne at finde den helt rigtige industritekniker, metalarbejder eller ingeniør.

Derfor må virksomhederne søge længere væk fra deres lokalområde, når de skal finde medarbejdere med de rette kvalifikationer. Den gennemsnitlige pendler rejser i dag ca. 25 % længere end for bare 15 år siden.

Claus Jensen, Dansk Metal. Pressefoto

Hvis vi skal have højere mobilitet på arbejdsmarkedet og skabe udvikling i hele landet, stiller det krav til infrastrukturen. Man skal udbygge og udvikle i takt med behovet. Ellers får lønmodtagerne sværere ved at få arbejdsliv og fritid til at hænge sammen, og virksomhederne får sværere ved at fastholde og tiltrække de nødvendige medarbejdere. Danske virksomheder risikerer at tabe konkurrencekraft på de internationale markeder, og det går ud over vores vækst og velfærd.

Med et historisk højt antal beskæftigede og en stigende efterspørgsel på transport i de kommende år, er det nødvendigt at have fokus på udviklingen af infrastrukturen. Løsningerne skal være samfundsøkonomisk rentable. Coronakrisen sætter selvfølgelig sine spor lige nu. Det har fået passagertallet i den kollektive transport til at falde og skabt plads på vejene. Men inden længe kan vi forhåbentligt igen se frem til, at verden åbner omkring os. Derfor skal vi investere i vores infrastruktur, og det haster.

Situationen i dag er, at der ikke er en samlende politisk aftale om udviklingen af infrastrukturen. Det er uholdbart. Derfor vil vi på det kraftigste opfordre partierne på Christiansborg til at sætte sig til forhandlingsbordet og blive enige om en langsigtet plan for investering i fremtidens infrastruktur.

Det er vigtigt, at der kommer en bred aftale. Der må ikke gå blokpolitik i et så vigtig politikområde. Vi skal undgå forskellige forligskredse, og ingen har gavn af usikkerhed om den langsigtede infrastrukturpolitik.

Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri. Foto: Morten Stricker

Det er vigtigt, at infrastrukturplanen bliver langsigtet. Vi mener, den bør række mindst ti år ud i fremtiden. Det er den tid, det tager, fra man sætter et stort projekt i gang, til det står færdigt. Når man skal vælge de vigtigste projekter, skal man se efter projektets samfundsøkonomiske afkast og erhvervsmæssige gevinster. Det er også et vigtigt parameter, om projektet for eksempel gør infrastrukturen mere robust eller bidrager til en udvikling i hele landet.


Der er mange vigtige projekter på tegnebrættet, der kan øge mobiliteten og bidrage til den økonomiske vækst. Det gælder for eksempel den tredje Limfjordsforbindelse, udvidelsen af E45 og E20, og udbygningen af flere motorvejsstrækninger til og fra hovedstadsområdet.


Når vi skal bygge nyt i form af veje, broer og tunneller, skal vi også sikre, at det sker med mindst mulig klimabelastning. Vi skal både bygge og transportere os grønt. Fremtidens mobilitet skal bidrage til målet om en reduktion af drivhusgasserne på 70 % i 2030.

For transportens vedkommende sker den grønne omstilling primært ved udvikling af alternative drivmidler og køretøjer. Det vil sikre, at både vejtransport og kollektiv transport bliver mindre klimabelastende.

Der er mange vigtige projekter på tegnebrættet, der kan øge mobiliteten og bidrage til den økonomiske vækst. Det gælder for eksempel den tredje Limfjordsforbindelse, udvidelsen af E45 og E20, og udbygningen af flere motorvejsstrækninger til og fra hovedstadsområdet. Det er vigtigt, at man får prioriteret de vigtige hovedårer, der binder landet sammen.

Mange af de varer, vi producerer i Danmark, stiller store krav til forsyningssikkerheden. Det gælder for eksempel fødevarer, planter, elektronik og medicin. Coronakrisen har meget aktuelt understreget, hvor vigtigt det er, at vi kan få varer til landet og rundt i landet i rette tid. Det kan være anledningen til at se på, hvordan vi i Danmark kan drage maksimal nytte af at tænke lidt ud i fremtiden.

Vi vil derfor opfordre til, at politikerne tænker stort og langsigtet, når de inden længe sætter sig ned og drøfter fremtidens infrastruktur. Det kan bane vejen for, at de projekter, som skal komme på længere sigt, bliver billigere og hurtigere at anlægge. Det vil skabe udvikling og sikre, at vi bevarer arbejdspladser på dansk jord. Det vil være en flerdobbelt win-win. Men det kræver en langsigtet og bredt forankret plan.