Annonce
Danmark

Debat: Den grønne omstilling er fiskeriets fremtid

Annonce

Debat: Fiskeriet i Danmark har stolte traditioner og mange danske lokalsamfund er grundlagt og udviklet med udgangspunkt i den lokale fiskerihavn. Meget har ændret sig gennem tiden, også fiskeriet, men erhvervet er stadig af stor betydning for en række lokalsamfund, samtidig med, at erhvervet sikrer, at vi som danskere kan få danske, friskfangede klimarigtige fisk.

Dansk fiskeri står her i starten af det nye årti over for store udfordringer, men grebet rigtigt an, og set i sammenhæng, kan udfordringerne vendes til muligheder, der samlet set rummer potentiale for et endnu stærkere dansk fiskerierhverv.

Regeringen ser fortsat fiskeriet som et centralt erhverv i Danmark, og vores vision er at sikre, at erhvervet kan fastholde og udvikle denne position. Jeg har som fiskeriminister allerede igangsat en række initiativer og tiltag, og flere er på vej, som skal understøtte, at potentialet i dansk fiskeri forløses i de kommende år.

En grøn omstilling er et helt bærende princip for udviklingen i dansk fiskeri. Fiskerne forvalter og anvender hver dag en fælles naturresurse, og det er ganske naturligt, at der stilles krav om, at vores fælles havmiljø forvaltes klimavenligt og bæredygtigt - at påvirkningen af naturen og klimaet skal minimeres mest muligt.


En grøn omstilling er et helt bærende princip for udviklingen i dansk fiskeri. Fiskerne forvalter og anvender hver dag en fælles naturresurse, og det er ganske naturligt, at der stilles krav om, at vores fælles havmiljø forvaltes klimavenligt og bæredygtigt - at påvirkningen af naturen og klimaet skal minimeres mest muligt.


Gør fiskerne det, giver det erhvervet en mulighed for at profilere sig som ansvarsbevidst og betydningsfuldt, for eksempel ved strategiske samarbejder med grønne organisationer om fælles dagsordner på området. Og det kan blive afgørende for fiskeriets fremtid.

Udmøntning af den grønne dagsorden kræver omstilling i erhvervet, som både tager tid og koster penge. Det er jeg fuldt ud bevist om. Derfor bør det være en prioritet at støtte den grønne omstilling i den kommende programperiode for det danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram (EHFAF), som vi i løbet af efteråret skal forhandle på plads.

Mogens Jensen

Det kystnære fiskeri rummer både fortællingen om den stolte tradition, håndværket, kvalitet og den fremsynede bæredygtighed. Derfor er jeg også glad for, at jeg i år lancerer en ny, frivillig mærkningsordning for skånsomt fanget fisk fra mindre fartøjer, der fisker tæt på kysten. Ordningen understøttes af, at en ny kystfiskerordning med særligt incitament til at anvende skånsomme fangstmetoder er introduceret i år. Og i forhold til det kommende EHFAF-program er det også min indstilling, at kystfiskeriet skal have en særlig prioritet, så vi kan styrke kystfiskeriets potentiale.

Særligt kystfiskeriet i Østersøen er udfordret med faldende kvoter for flere bestande. Skal man så lukke og slukke? Nej, udfordringen skal vendes til en mulighed. Forbrugerne efterspørger i højere grad specialprodukter med ”kant” og kvalitet. Og her byder de danske farvande på en række af nye arter, som endnu ikke har været udnyttet systematisk, fx sortmundet kutling og krabber.

Vi skal styrke arbejdet med nye arter, og derfor vil det også være et element i den kommende handlingsplan for fremtidens fiskeri i Østersøen, som jeg vil lancere i efteråret, ligesom jeg vil lægge op til, at det nye EHFAF-program understøtter udviklingen af nye fiskerier med fokus på bæredygtighed og kvalitet.

Det brede og bærende konsumfiskeri står for en høj grad af den forsyningssikkerhed og volumen, der gør, at den almindelige dansker hver dag året rundt kan finde spisefisk og skaldyr som torsk, rødspætter, hummer og mange andre arter af høj kvalitet i køledisken, hvoraf mange er MSC-certificerede. Det skyldes en forbilledlig indsats fra de danske fiskeriorganisationer, som igennem mange år har udviklet de forskellige fiskerier til gavn og glæde for de danske – og udenlandske – forbrugere.

Og de store fartøjer i det pelagisk fiskeri og industrifiskeriet kan med deres store fangstvolumener og stordriftsfordele byde ind med et af de mest klimavenlige fiskerier, når man ser på brændstofforbrug pr. fanget fisk. Det er en kontinuerlig proces, hvor de store virksomheder i fiskeriet er meget optaget af at optimere deres teknologi i forhold til miljø gennem for eksempel innovativt redskabsdesign og optimal udnyttelse af fangsten. Danmark kan således blive landet, hvor moderne storskala fødevareproduktion også er eksemplificeret i fiskeriet ved høj fødevaresikkerhed og minimal miljøbelastning.

Sidst, men ikke mindst, spiller det rekreative fiskeri en meget stor rolle for mange danskeres oplevelser i vores skønne natur, noget vi i endnu højere grad som danskere har taget til os under corona-perioden. Vi skal fremme lystfiskeriet med fokus på bæredygtig udnyttelse både af eksisterende arter og potentialet i nyere arter. Og samfundsøkonomisk byder sektoren på store muligheder i forhold til turisme, som vi på bæredygtig vis skal videreudvikle således, at vi styrker vores position inden for denne del af oplevelsesøkonomien.

Siden sommerferien har der været meget debat om kontrol af fiskerne – med eller uden kamera. Min tilgang er, at vi ikke skal have mere kontrol, men prioritere smartere kontrol. Vi skal blive bedre til at udnytte de teknologiske muligheder, og kamera-monitorering er en oplagt mulighed. I Kattegat har vi set, at det danske tilsagn om at ville dokumentere, at der ikke smides torsk ud som bifangst i jomfruhummerfiskeriet gav mulighed for at holde dette meget vigtige fiskeri åbent i 2020 trods torskens kritiske tilstand i Kattegat. To udfordringer endte i en fornuftig løsning.

Brexit er den store ubekendte for fremtidens fiskeri – ikke bare i Danmark, men hele EU – og jeg medgiver, at det er en udfordring, vi helst alle ville have været foruden. Vi har gjort - og gør fortsat til det sidste - fra dansk side, alt hvad vi kan for at sikre en god aftale, herunder at få koblet en fiskeriaftale til en generel handelsaftale. Om nødvendigt må vi som politikere være klar til at drøfte, hvordan vi vil understøtte ny udvikling af erhvervene, såfremt dette måtte blive nødvendigt grundet det endelige resultat af Brexit.

Mit budskab som minister i denne sag er meget klart. Det er ikke udfordring, som vi overlader til fiskeriet selv at klare, her løfter vi i flok.

Dansk fiskeri rummer her ved starten på det nye årti en masse spændende og lovende potentialer, som kan realiseres, hvis vi griber udfordringerne rigtigt an. Alle gode ideer må bringes i spil med henblik på at styrke og udvikle dansk fiskeri, som vi alle ønsker den bedste fremtid for. Derfor vil jeg også snarligt invitere Folketingets fiskeriordførere til en drøftelse om udviklingen af dansk fiskeri i de kommende år.

Jeg kan i hvert fald love, at jeg som minister for fiskeriet er rede og klar til arbejdet med fremtidens grønne fiskeri. Og jeg glæder mig!

Annonce
Danmark For abonnenter

'Historisk' kampagne skal tale direkte til vaccinemodstandere - men Maria er ikke til at overbevise

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Erhvervsredaktørens analyse af SAS-regnskab: Tvivlen hersker i luftrummet over Norden

Danmark

Hvordan bliver julen 2020?

Danmark For abonnenter

Ungarsk lavpriskonge svinger tryllestaven, mens resten af luftfartsbranchen er i frit fald

Annonce