Annonce
Danmark

Debat: Vi vil have rent vand i hanerne

Maria Reumert Gjerding
Annonce

Debat: Det er nu femte år i træk, at tilstanden af vores drikkevand forværres. Det er et kæmpeproblem, for vi skal kunne stole på, at det vand, vi får ud af vores vandhaner, er rent. Med det eneste, vi lige nu kan være sikre på, er, at der kommer nye afsløringer både af måden, myndighederne forvalter vores vand på såvel som omfanget af gifte, vi finder i grundvandet. Det må høre op.

En ny rapport føjer sig til rækken af triste rapporter, der bl.a. viser, at godkendte sprøjtegifte udvaskes til grundvandet. Den nye måling fra GEUS viser, at grænseværdien for mængden af giftige svampemidler (1,2,4 azoler), er overskredet i over 3 procent af prøverne. I det helt unge grundvand findes de samme sprøjtegifte i 86 procent af prøverne og i 26 procent af tilfældene over grænseværdierne. Det er uacceptabelt og Folketinget med miljøministeren i spidsen må handle akut og forbyde 1,2,4 azolerne.

Og så skal der leveres på det løfte, der er afgivet i Forståelsespapiret bag regeringen om en samlet handleplan, der skal sikre vores rene drikkevand. Opgaven er helt enkelt, at vores drikkevand skal beskyttes så godt, at ingen sprøjtegift finder vej til vores vandhaner.

Kort fortalt forslår vi i DN bl.a., at der indføres en nultolerance over for sprøjtegiftrester i drikkevandet. Det vil sige, at grænseværdien skal være et rundt 0. Vi foreslår, at ansvaret for alle væsentlige godkendelser og dispensationer flytter fra Miljøstyrelsen og fremover forelægges Folketinget til godkendelse. Vi efterlyser en landsdækkende kortlægning af de sårbare indvindingsoplande - og når de er identificeret, skal der her indføres forbud mod brugen af sprøjtegifte.

Vi skal være ubøjeligt konsekvente og alene godkende nye pesticider i Danmark, hvis de er testede under danske forhold, og hvis de ikke udvaskes til grundvandet. Og så skal der indføres et forbud mod brugen af pesticider i de beskyttelsesnære boringsområder i byområder.

Nu skal politikerne tage ansvar og det er alle politikeres ansvar. Rent vand er mere dyrebart end al den olie, vi engang har pumpet op af Nordsøen. Rent vand er en pagt, vi har indgået generationerne imellem om, at lige præcist denne unikke og dybt værdifulde ressource har ingen generation ret til at formøble. Rent vand er en livsnødvendighed og forudsætningen for alt liv her på kloden. Kom så i gang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Danmark

Se Danmark: Bobler holder isen i ave

Annonce