Annonce
Illustration: Gert Ejton
Danmark

Debat om den fynske motorvej: Fra frustrerende flaskehals til sikker fremkommelighed

Hovedfærdselsåren tværs over Danmark udstiller et kæmpe paradoks. Kort før jul kunne pendlere, vognmænd, håndværkere og tusindvis af andre bilister endelig benytte det tredje spor på den fynske motorvej vest for Odense. Arbejdet med at udvide E20 til tre spor hele vejen mellem Odense og Middelfart fortsætter de kommende to år, så den massive trængsel bliver blødt op - til glæde for alle trafikanterne, erhvervslivet og samfundsøkonomien.

Men helt paradoksalt udvides motorvejen ikke ved Odense. Her holder biler, varevogne og lastbiler i kø morgen efter morgen, eftermiddag på eftermiddag og weekend efter weekend. Så når motorvejstrafikken kommer til at glide let på tre spor over Vestfyn, vil den proppe fuldstændig til på de to spor ved Odense. Den fulde effekt af anlægsarbejdet på Vestfyn vil fordufte op i den fynske luft sammen med de tonsvis af CO2, som køkørslen skaber.

En udvidelse ved Odense vil oplagt kunne udføres med klimavenlig asfalt, som skaber mindre rullemodstand. Det gør, at biler og lastbiler bruger cirka 1,2 procent mindre brændstof ifølge Vejdirektoratet, hvilket reducerer CO2-udledningen.

Motorvejen ved Odense er den mest belastede i Jylland og på Fyn, viste en ny undersøgelse fra DI og Vejdirektoratet i oktober. I hele Danmark er kun to motorvejsstrækninger ved København mere belastede. 90 procent af den samlede trafik mellem Øst- og Vestdanmark kører over E20 ved Odense. Hele Danmark benytter strækningen. På en gennemsnitlig hverdag er strækningen alvorligt belastet med 90 procent af kapaciteten, og i spidsbelastningsperioderne er det kritisk med 95 procent.

Om kort tid tager Folketinget hul på forhandlingerne om en ny infrastrukturplan. Det vil undre os dybt, hvis folketingspolitikerne ikke afsætter de 1,1 milliarder kroner, som det koster at udvide E20 på de 14 kilometer asfalt, der løber forbi Odense.


Den fynske motorvej binder Danmark sammen, men ved Odense er der en flaskehals, hvor der sker alt for mange ulykker. Med den rette vilje i Folketinget kan der skabes fremkommelighed og større sikkerhed.


Investeringen vil komme hele Danmark til gode, for det er trafikanter fra hele landet, der holder i kø ved Odense. Man får ganske enkelt mest for flest ved at investere i at udvide motorvejen ved Odense. Virksomheder vil kunne øge produktiviteten og konkurrenceevnen ved ikke at holde stille på motorvejen. Pendlere vil få bedre mobilitet, så arbejdsudbuddet bliver større. Tusindvis af boliger vil få mindre motorvejsstøj, fordi der også laves nye støjdæmpende løsninger.

Det handler i høj grad også om sikkerhed, som har væsentlig betydning for at fastholde hverdagsliv, arbejdsevne og forebyggelse af handikap og død. På hele den fynske motorvej er der suverænt flest tilskadekomne på strækningen ved Odense med 870 personer behandlet i sygehusvæsenet i perioden 2010-2020. Det viser en helt ny analyse fra Ulykkesanalysegruppen ved Odense Universitetshospital.

Analysen konkluderer, at målt på antallet af tilskadekomne er motorvejsstykket ved Odense det mest belastede. Samtidig - og meget relevant som argument for at udvide motorvejen - viser analysen, at der har været en markant nedgang i antallet af tilskadekomne på Vestfyn, efter motorvejen er blevet udvidet til tre spor.

Alt taler for at komme i gang med et tredje spor ved Odense med det samme. Dybest set skal grave- og anlægsmaskinerne bare fortsætte det arbejde, som de allerede er i gang med på Vestfyn. Hvis udvidelsen finansieres og sættes i gang i år, vil motorvejen ved Odense have tre spor allerede i 2024 - og så vil belastningen falde fra 90-95 procent til 50 procent. Så vil trafikken glide let på E20 hele vejen over Fyn, for på Østfyn er trængslen allerede overkommelig med cirka en tredjedel mindre trafik end på Vestfyn.

Den fynske motorvej binder Danmark sammen, men ved Odense er der en flaskehals, hvor der sker alt for mange ulykker. Med den rette vilje i Folketinget kan der skabes fremkommelighed og større sikkerhed.