Annonce
Danmark

Debat: Nord Stream 2 genoptager gasrørledningsarbejdet i tysk farvand på lørdag

Jørgen D. Siemonsen
Annonce

Stik imod alle forventninger ser det nu ud til, at gasledningen Nord Stream 2 (NS2) - efter et års ufrivillig pause - alligevel kan gå i gang med færdiggørelse af gasrørledningen i tysk farvand lørdag 5. december. Der udestår faktisk kun godt 16 km af den i alt 1240 km lange dobbelte pipeline. I dansk farvand syd for Bornholm resterer yderligere ca. 118 km.

Dette fremgår af Bekendtgørelse 46/20 offentliggjort fredag i sidste uge af den tyske forbundssøfartsstyrelse: Wasserstrassen und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSA): Bekendtgørelsen udsteder nemlig tilladelse til undervandsnedlæggelse af to parallelt løbende rørledninger henover den såkaldte Adlergrund og frem til den danske økonomiske zones farvands grænse sydvest for Bornholm.

Tilladelsen er gyldig fra 27. november til 15. januar 2021, men den forudsætter faktisk, at anlægsarbejderne udføres i perioden fra 5. til 31 december i år. Nyheden blev bekræftet i weekenden af driftsselskabet Nord Stream 2 AG i Zug Schweiz, der ejes af det russiske statslige energiselskab Gazprom med hovedsæde i Sankt Petersborg og med den tyske ekskansler Gerhard Schröder som formand.

NS2 AG har i weekenden antydet, at det russiske rørlægningsfartøj Akademik Cherskiy kommer til at udføre den krævende opgave sammen med en flåde af 4-5 hjælpefartøjer og pramme. Akademik Cherskiy har siden maj opholdt sig i forskellige Østersøhavne - fortrinsvist i Mukran på Rygen, som er hovedlager for gasrørledningerne. Akademik ventes indsat, fordi det hollandske rederi Allseas lige før jul i fjor trak sig fra opgaven på grund af en række skrappe USA-sanktioner vedtaget af Kongressen med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet.

I lyset heraf er Gazprom blevet tvunget til selv at levere de rørlægnings- og supplyskibe, der skal til for at løse den krævende opgave: Ifølge Reuters er Akademik Cherskiy for nylig ankommet til russisk farvand uden for Kaliningrad. Angiveligt for her at slå sig sammen med det russiske supplyskib Ivan Sidorenko, der medio september ankom til Kaliningrads havneby Baltiysk.

Bloomberg News meddelte tirsdag, at disse russiske specialfartøjer har været i gang med såkaldte "sea trials" - dvs. øvelser på de forestående rørlægningsopgaver sydvest for Bornholm og Rygen, som altså nu ventes igangsat på lørdag i tysk farvand. Opgaven kan vise sig at blive ret så udfordrende som følge af vejrliget på denne tid af året.

Danske Energistyrelsens tilladelser tidligere på året har faktisk banet vejen for, at NS2 nu synes på vej til at blive færdiggjort i tysk farvand på trods af de hårde USA-sanktioner, der satte en effektiv stopper for projektet lige før jul i fjor.

Energistyrelsen gav 30. oktober 2019 tilladelse til at anlægge NS2 på den dansk kontinentalsokkel i Østersøen syd for Bornholm. Tilladelsen blev givet på en række vilkår af teknisk karakter. Energistyrelsen udstedte 1. oktober 2020 den egentlige driftstilladelse til NS2s igangsættelse under en række forudsætninger - herunder at der er tegnet forsikringer til dækning af skader samt at de nødvendige overvågnings- og nødberedskabssystemer er etableret.

Afgørende forudsætning for at komme i gang med rørlægningen - her og nu – er, at NS2 i henhold til ovenstående tilladelser fremsender en "en opdateret tidsplan for projektet før nedlægning af

rørledningerne påbegyndes". En sådan tidsplan var dog ifølge Energistyrelsen endnu ikke modtaget torsdag.

Dersom Energistyrelsen måtte modtage en sådan tidsplan inden jul, tegner der sig følgende tidshorisont for NS2s færdiggørelse og idriftsættelse: Ifølge World Pipelines kan de nævnte russiske fartøjer - med dynamisk positionering - lægge op til 5-6 km rørledning i døgnet. Der kan i så fald sagtens hengå et par måneder, før arbejdet er fuldført. Hertil kommer, at der efterfølgende skal foretages tekniske justeringer og afprøvninger af sikkerhedsinstallationer m.m.


Under alle omstændigheder kan meget endnu nå at gå grueligt galt for NS2 projektet. Ruslands øgede provokationer og aggressioner rundt omkring på kloden, herunder ikke mindst i Østersøområdet - som Putin ellers selv har døbt "Fredens Hav”- samt nye skærpede amerikanske sanktioner kan stadig nå at lægge NS2 i dvale på bunden af Østersøens mørke vande.


Men før der kan åbnes op for gashanerne, skal en verificerende tredjepart udstede et " Certificate of Compliance", der dokumenterer, at installationerne opfylder gældende lovgivning og alle tekniske specifikationer. Og netop indhentelsen af et sådant certifikat kan med nye amerikanske sanktioner på vej gå hen at blive afgørende for projektets videre skæbne. Verdens førende certificerings selskab "Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd" (DNV-GL) har nemlig forleden meddelt, at de har trukket sig fra opgaven med henvisning til, at deres ydelser falder ind under USA’s sanktionslovgivning.

Og det kan derfor vise sig nærmest umuligt for NS2 AG at finde et andet vestligt certificeringsselskab, der vil påtage sig opgaven. Eneste udvej kunne derfor blive et russisk eller asiatisk certificeringsselskab, hvilket næppe på forhånd kan udelukkes. I givet fald kunne der meget vel hengå et halvt års tid, før NS2s kommercielle on-stream idriftssættelse engang medio 2021?

Men i mellemtiden kan andre alvorlige hindringer komme i vejen, herunder ikke mindst en skærpelse af USA’s gældende sanktioner mod NS2. En stramning af sanktionerne forudses nemlig iværksat af Kongressen i løbet af december i forbindelse med vedtagelsen af den årlige Nationale Forsvarsbevillingslov for 2021.

I den forbindelse kommer udfaldet af præsidentvalget næppe til at spille nogen større rolle, i og med at Joe Biden også er en udtalt modstander af NS2, som han har kaldt en " fundamentally bad deal". I øvrigt helt på linje med vor egen Mette Frederiksen, som for nylig udtalte, at hun ønsker en ny diskussion om NS2, som hun "har været imod hele vejen igennem".

Under alle omstændigheder kan meget endnu nå at gå grueligt galt for NS2 projektet. Ruslands øgede provokationer og aggressioner rundt omkring på kloden, herunder ikke mindst i Østersøområdet - som Putin ellers selv har døbt "Fredens Hav”- samt nye skærpede amerikanske sanktioner kan stadig nå at lægge NS2 i dvale på bunden af Østersøens mørke vande.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

USA

Indsættelsesceremonien er slut: Joe Biden tweeter for første gang som præsident

Annonce