Annonce
Svend Løbner
Danmark

Debat: Statsborgerskab - Når selvfølgelighed gøres til et problem

Debat: Man må studse over regeringens udlændingepolitik. Børn, der er født i Danmark og har gået i dansk skole og føler sig danske, skal igennem samme svære proces for at blive danske statsborgere som nytilkomne skal igennem. Det burde være en selvfølge, at indfødte hører til i det land, de er født ind i. Hvad ellers?

Det er, som om det endnu ikke er gået op for danske politikere, at vi lever i en global verden, at folkevandringer altid har præget klodens demografi, og at især mennesker fra kriseramte lande selvfølgelig vil flygte eller flytte for at give deres børn et bedre liv. Og at deres børn og især børnebørn med tiden vil tilpasse sig og bidrage positivt til modtagerlandets kultur. Sådan har det altid været.

Vi er jo alle børn af mennesker, der på et eller andet tidspunkt i historien er flyttet her til den lille landtange, vi kalder Danmark. Og vi er da ret integrerede, er vi ikke? Hører vi ikke til? Regner vi ikke med, at vores børn automatisk er statsborgere, fra de er født?

Jo, og sådan bør det også være for dem, som er kommet til de senere år. Deres børn bør få statsborgerskab fra fødslen som det naturligste i verden. Indfødsretsloven får skarp kritik fra Institut for Menneskerettigheder. Instituttet har netop udgivet en 100 sider lang rapport ”Fremmed i eget land?” der viser, at det er overordentligt svært for indfødte danskere med udenlandsk baggrund at blive danske statsborgere.

Før 2004 skulle unge mellem 18 og 23 år blot afgive en erklæring om, at de ønskede at blive danske statsborgere. Men loven blev ændret, så de unge nu kun kan blive statsborgere ved lov. Det vil sige, at de skal igennem samme test og vurdering som nytilkomne.

Det strider mod Den europæiske konvention om statsborgerret, lyder rapporten. Konventionen pålægger stater at lette erhvervelsen af indfødsret for personer, der er født i landet og har lovligt og fast ophold der. Selvfølgelig, tør man sige. Men ikke for politikere, der har for vane at polemisere og problematisere.

Man må håbe, at befolkningen er mere fornuftige. Vi har i hvert fald alle sammen en chance for at loven bliver taget op til revision i Folketinget. Det kan ske ved at underskrive et borgerforslag om automatisk statsborgerskab til børn, der er født her i landet.