Annonce
Debat

Debat: Kan vi overleve arbejdslivet?

Jette Gottlieb
Annonce

Debat: ”Det kan jeg ikke holde til”. Sådan tænker mange mennesker, når der tales om, at pensionsalderen igen skal sættes op. Desværre har mange af dem, der tænker sådan, ret.

Store grupper af lønmodtagere tvinges ud af arbejdsmarkedet på grund af nedslidning og stress længe inden de når pensionsalderen. I 2017 havde 59 procent af de ufaglærte forladt arbejdsmarkedet, før de var blevet 62 år. Det samme havde 47 procent af de faglærte og 30 procent af funktionærer og tjenestemænd.

Dertil kommer, at det fordeler sig skævt i landet. De kommuner, der har en høj procent af ufaglærte og nedslidte, får stadig stigende udgifter til forsørgelse af dem, der tvinges til at forlade arbejdsmarkedet før tid.

En fortsat stigende pensionsalder gør kun problemet større. Alligevel vil partierne bag velfærdsforliget bruge efteråret på at sætte pensionsalderen i vejret til 69 år (med virkning fra 2035). Der bliver således ingen værdig tilbagetrækning, hvis forligspartierne får deres vilje.

Det er ganske kynisk at sætte pensionsalderen yderligere op i en tid, hvor stadig flere bukker under for nedslidning – og rigtig mange flere vil komme til, hvis ikke vi får stoppet den fortsatte stigning. Vi er nødt til at råbe forligspartierne op og få dem til at forstå, at der skal sættes en stopper for en endnu højere pensionsalder.

Siden folketingsvalget sidste år er modstanden mod højere pensionsalder heldigvis vokset, ikke mindst i fagbevægelsen, hvor bl.a. NNF, 3F, FOA og HK Privat ytrer modstand mod en pensionsalder på 69 år.

Også de ved, at forudsætningerne for velfærdsforliget ikke har indfundet sig: Vi fik ikke bedre arbejdsmiljø, bedre uddannelse og mere velfærd. Tværtimod afvikles efterlønnen, arbejdsintensiteten vokser, stress bliver mere og mere udbredt, - og alligevel vil regeringen lade pensionsalderen fortsætte med at stige.

Desværre fastholder et flertal af landspolitikerne, at forliget blot skal justeres. Dette selvom et stort flertal i befolkningen ønsker en lavere pensionsalder.

Når regeringen ikke vil indse, at en højere pensionsalder er det glade vanvid i en tid, hvor tusindvis af mennesker hvert år slides ned af et for langt og hårdt arbejdsliv, må vi i fællesskab hjælpe dem på vej. Vi må i stå sammen om at udbrede en forståelse for det håbløse i endnu en forhøjelse af pensionsalderen: Vi skal ikke arbejde, til vi bliver slidt ned – 68 år er mere end nok!

Enhedslisten har udarbejdet to forslag, der kan trække vores samfund i en anden og mere værdig retning. For det første foreslår vi, at man efter 40 år på arbejdsmarkedet og 35 års medlemskab af en A-kasse skal kunne trække sig tilbage på en ydelse svarende til dagpenge, indtil folkepensionsalderen begyndes. For det andet foreslår vi en fleksibel tilbagetrækning, hvor nedsat arbejdstid til f.eks. 30 eller 20 timer kompenseres med dagpengesatsen, suppleret af overenskomstmæssige aftaler. Her er kravet 35 år på arbejdsmarkedet og 30 års medlemskab af A-kassen.

Der er råd til velfærd - og til et værdigt liv efter arbejdslivet for alle!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Vestkystens glemte kunstnerkoloni

Danmark

Plantekød og pølsesnak

Annonce