Annonce
Danmark

De kan koste milliarder: Der er færre danske vildsvin efter opsætningen af udskældt hegn

Der er blevet færre vildsvin på dansk jord, siden vildsvinehegnet blev sat op i december, fortæller Naturstyrelsen. Hegnet har været under massiv kritik, og styrelsen erkender, at det er umuligt at sige, hvor meget hegnet i sig selv har betydet for kampen mod vildsvinene. Arkivfoto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix
Naturstyrelsen melder om færre vildsvin på dansk jord, siden det udskældte og milliondyre vildsvinehegn stod færdigt i december. Det er dog uvist, hvor meget hegnet har betydet i kampen mod dyrene, der kan bringe afrikansk svinepest til Danmark og dermed udløse en eksportkrise for landbruget.
Annonce

Svinepest: Siden det udskældte vildsvinehegn stod færdigt ved den dansk-tyske grænse i december sidste år, er det lykkedes at mindske den danske bestand af vildsvin.

Det oplyser Naturstyrelsen til avisen Danmark.

Styrelsen har fået til opgave at fjerne så mange vildsvin som muligt fra den danske natur. Vildsvinene risikerer at være smittebærere af den frygtede afrikanske svinepest, som har ramt flere andre europæiske lande, og som vurderes at kunne koste Danmark mindst to milliarder kroner og i værste fald op mod 11 milliarder kroner, hvis den trænger ind i landet. Konstateres der et udbrud af svinepest, vil det nemlig betyde et stop for eksport af svinekød til lande uden for EU.


Det er svært at sige, hvor meget selve hegnet har betydet.

Inge Gillesberg, skovrider, Naturstyrelsen.


Naturstyrelsen vurderer, at der i dag er under 25 vildsvin nord for den dansk-tyske grænse. I december, da sidste pæl i vildsvinehegnet blev sat i jorden, lød vurderingen på 35-40 vildsvin på dansk jord. Faldet er sket, selv om vildsvinene de seneste måneder har fået grislinger, fortæller skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens vurdering er baseret på styrelsens observationer gennem en lang række vildtkameraer, der er opsat i det sønderjyske.

- Det er svært at sige, hvor meget selve hegnet har betydet. Men i forhold til det, vi kan se på vores kameraer, lader det til, at der ikke er en stor trafik på tværs af hegnet, siger Inge Gillesberg, der fortæller, at det ikke ser ud til, at der er kommet nye vildsvinefamilier til Danmark, efter hegnet er blevet sat op. Hun fortæller dog, at der er set enkelte strejfende handyr, som har krydset grænsen.

Annonce

Tror på effekt

Vildsvinehegnet har mødt massiv kritik. Blandt andet er det blevet kritiseret for at være virkningsløst, da der er huller i hegnet, så andre dyr kan passere, og at vildsvin desuden ville kunne svømme uden om hegnet.

Det skal du vide om vildsvinehegnet

  1. Den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti offentliggjorde i foråret 2018 en aftale om at bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og afrikansk svinepest ude. Hegnet blev i juni samme år vedtaget af et stort flertal i Folketinget, og der blev afsat 79,5 millioner kroner til at bygge det. Hegnet stod færdigt i december 2019.
  2. Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Den kan spredes til danske svinebesætninger via vildsvin. Bliver sygdommen konstateret i en dansk svinebesætning, vil det stoppe dansk svineeksport til lande uden for EU. Svinepesten er blandt andet konstateret i Polen tæt på den tyske grænse og i Belgien.
  3. Vildsvinehegnet er cirka 70 kilometer langt og løber fra kyst til kyst langs den dansk-tyske grænse.
  4.  Der er etableret 20 permanente åbninger i hegnet, hvor der er Schengen-grænseovergange og større krydsende vandløb. Derudover er der 680 mindre huller i hegnet, hvor mindre dyr kan passere.
  5. Hegnet har blandt andet været kritiseret for at skade forholdet mellem Danmark og Tyskland og for at være virkningsløst, da der er store huller i. Tilhængere af hegnet peger på, at hegnet er vigtigt i forhold til at sende et signal til eksportmarkederne om, at de trygt kan købe svinekød fra Danmark.

Inge Gillesberg fortæller, at det er umuligt at sige, hvor stor en rolle selve hegnet har spillet i kampen for at mindske vildsvinebestanden i Danmark.

Allerede før hegnet kom til, havde styrelsen held med at få mindsket bestanden, der i december 2018 blev vurderet til at bestå af op mod 100 vildsvin.

- Hvordan situationen var uden hegnet, kan jeg ikke udtale mig om.

- Men der er ingen tvivl om, at en barriere har en betydning. Hvis der ikke er noget, der presser dem til Danmark, så er der ingen grund til at komme herop, og så vender de om, siger Inge Gillesberg.

Annonce

43 nedskydninger

Et mere effektivt våben har til gengæld været de foderpladser, som styrelsen har sat op for at tiltrække vildsvinene, så de er nemmere for jægere at nedskyde. Desuden har jægere fået lov til også at skyde vildsvin om natten. I år har jægere med hjælp fra blandt andet de opsatte foderpladser nedlagt 43 vildsvin i Sønderjylland, oplyser Naturstyrelsen.

Det var under massiv mediebevågenhed, at de sidste pæle i vildsvinehegnet blev sat i jorden i december 2019. Efter opsætningen er hegnet blandt andet blevet udsat for hærværk, og dele af vildsvinehegnet er blevet ombygget, da dyr sad fast i hegnet og døde. Arkivfoto: Timo Battefeld

Mens der meldes om et faldende antal vildsvin nord for den dansk-tyske grænse, meldes der ifølge Flensborg Avis om masser af vildsvin i det nordtyske.

Jægerrådene i Tønder og Aabenraa har ikke noget indtryk af, om der er kommet flere eller færre vildsvin til, siden grænsehegnet stod færdigt. De henviser til Naturstyrelsen for en kvalificeret vurdering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Danmark

Debat: Opgør med Guantánamo

Udland

Biden er tilbage i Det Hvide Hus

Annonce