Annonce
Myndighederne spærrer af rundt om Tustrup Hovedgård i Østjylland, hvor der i hast skal aflives en hønsebesætning med 25.000 dyr. Foto: Annelene Petersen
Danmark

Analyse: Influenza giver nyt smæk til landbruget

Efter at millioner af mink på kort tid er aflivet i Danmark, kunne Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen tirsdag fortsætte med at slå 25.000 høns ihjel på Tustrup Hovedgård uden for Randers.

Hønsene var ramt af den alvorlige og meget smitsomme fugleinfluenza H5N8, og det er en alvorlig nyhed for hele fjerkræbranchen - også selv om nyheden står en smule i skyggen af regeringens totale aflivning af minkbestanden.

Erhvervsredaktør Jens Bertelsen, Avisen Danmark. Foto: Nils Svalebøg

Bekymringerne skyldes især, at hønsene ved Randers har befundet sig indenfor i en stald, så den oplagte smittekilde - en fugleklat fra oven - kan ikke direkte forklare, at hønsebesætningen blev ramt.

En afgørende forskel fra minkkaosset er, at fugleinfluenzaen ikke er farlig for mennesker og folkesundheden, som det er tilfældet med de coronaramte mink.

Men alligevel har aflivningen af den østjyske hønsebesætning stor betydning, også for andre end landmanden på Tustrup Hovedgård, der ifølge Landbrugsavisen leverer rugeæg til kyllingekoncernen Danhatch i Randers.

Når der er gjort fund af influenza i en dansk besætning, bliver EU straks orienteret, og samtidig lukkes grænserne ud af EU helt automatisk for salg af danske æg og fjerkræ.

Alene eksporten af fjerkræ havde et godt år i 2019, hvor Landbrug & Fødevarer melder om en samlet eksport af fjerkrækød på 3,3 milliarder kroner. Sydafrika, Sydkorea og Singapore er blandt de største aftagere uden for EU og står alene for 14 procent af den samlede eksport. Det svarer til knap en halv milliard kroner.

Indtil videre gælder eksportforbuddet kun i tre måneder, og håbet er, at en hurtig aflivning af de 25.000 høns kan standse udbredelsen i opløbet.

Den dårlige nyhed er, at fugleinfluenzaen er massivt til stede ude i naturen, hvor der er fundet hundredvis af døde vildfugle. Det begyndte i den sydlige del af Vadehavskysten og Tøndermarsken, men er fortsat op igennem Jylland. På Fyn og Lolland er der også fundet enkelte døde fugle med fugleinfluenza.

Tempoet i udbredelsen understreges af, at det er mindre end to uger siden, at Fødevarestyrelsen ændrede trusselsniveauet for den farligste influenzatype i danske fjerkræbesætninger fra "meget lav" til "høj".

Men hvad er prisen på en omgang fugleinfluenza? Det har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet undersøgt efter det seneste udbrud tilbage i 2016 og 2017.

Dengang brugte statskassen under 200.000 kroner på at erstatte de syge dyr på en smittet besætning, driftstab, destruktion og rengøring.


Den dårlige nyhed er, at fugleinfluenzaen er massivt til stede ude i naturen, hvor der er fundet hundredvis af døde vildfugle.


Til gengæld tabte fjerkræbranchen omkring 107 millioner kroner, især fordi slagteriernes led et tab på 79 millioner kroner. Det skyldtes, at man var forhindret i at eksportere ud af EU i en periode på fire uger.

Det skaber lynhurtigt en overproduktion af fjerkrækød, som skal afsættes inden for EU, og det presser priserne i bund. Den udvikling forstærkes af, at der lige nu er fem andre lande, Frankrig, Tyskland, England, Holland og Belgien, der også er ramt af fugleinfluenza og derfor pumper billigt kød ud på det europæiske fødevaremarked.

Stik modsat minkavlernes situation er der til gengæld lys for enden af tunnelen for fjerkræbranchen.

Erfaringerne viser, at udbrud af fugleinfluenza rimeligt hurtigt kan nedkæmpes, og endnu bedre: Eksportmarkederne står straks klar til at lægge ordrer på dansk fjerkræ på mindst samme niveau som før sygdomsudbruddet.